სათემო რადიო „ინფორმაციული შიმშილის“ დასაძლევად [audio]

posted in: მედია | 0

მას შემდეგ, რაც 2014 წელს სათემო რადიოებისთვის ლიცენზიის გაცემის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, სათემო მაუწყებლობების დაარსებისა და განვითარების კუთხით, მნიშვნელოვანი პროგრესი შეინიშნება.