მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2020 წლის 1 იანვრამდე გრძელდება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2020 წლის 1 იანვრამდე გრძელდება.