ნაადრევი ქორწინება – სტუმრად ეთერში იურისტი ლია ხუროშვილი

სამოქალაქო კანონმდებლობით ჩვენს ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდან დაიშვება. 2016 წლის იანვარში გაუქმდა წესი, რომ,ის მიხედვითაც ქორწინება 16 წელს მიღწეულებსაც შეეძლოთ.

ამ წესის ამოქმედებიდან სამ წელზე მეტი გავიდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ოფისის იურისტთან ლია ხუროშვილთან ერთად შევაჯამებთ, რა შეიცვალა 2016 წლიდან დღემდე, როგორია ნაადრევი ქორწინების სტატისტიკა და რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ.