KAXETİNİN DÖRD DAİRƏSİNDƏ MƏHDUD FİZİKİ İMKANLI ŞƏXSLƏR ÜÇÜN UYĞUNLAŞDIRILMIŞ MƏNTƏQƏ

Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK)məhdud fiziki imkanlı şəxslər üçün bərabər seçki mühiti yaradılması məqsədilə işçi qrup yaradılıb. Qrupun tərkibinnə MSK üzvləri, struktur vahidlərin, beynəlxalq və yerli QHT-lərin, həmçinin dövlət idarələrinin nümayəndələri daxildir.

Məhdud fiziki imkanlı şəxslər üçün həyata keçiriləcək işlər MSK-nın illik fəaliyyət planında nəzərə alınıb.
Seçki idarəsinin təşəbbüsü ilə 2015-ci ildə MSK, Tbilisi şəhər bələdiyyəsi (merlik), Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi, həmçinin Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.

İmzalayan tərəflər öz səlahiyyətləri çərçivəsində inkluziv seçki mühitinin yaradılmasına maksimum dəstək göstərmək və Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq hər bir seçici üçün münasib olan binanın ayrılması öhdəliyini öz üzərlərinə götürüblər. Belə binanın olmaması təqdirində isə adıçəkilən idarələr səsvermə günü binanı uyğunlaşdırmağa cavabdehdirlər.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının məhdud fiziki imkanlı şəxslər üçün səsvermə günü aşağıdakılar əlçatan olacaq:
– Gözdən əlil seçicilər üçün hər bir seçki məntəqəsində bülleteni doldurmaq üçün çərçivə;
– Zəif görən seçicilər üçün hər bir seçki məntəqəsində böyüdücü linza;
– Fiziki imkanları məhdud olan şəxslər üçün uyğunlaşdırılmış seçki məntəqəsində xüsusi səsvermə kabinəsi;
– Eşitmə qüsuru olan seçicilər üçün hər bir məntəqədə səsvermə prosesini təsvir edən posterlər.
Siqnaxi 25 saylı majoritar seçki dairəsində cəmi 12 uyğunlaşdırılmış məntəqə var, bunlardan bəziləri pandusla təmin olunub, bəziləri isə sadəcə uyğunlaşdırılıb (seçki məntəqəsi birinci mərtəbədə yerləşdirilib).

Uyğunlaşdırılmış məntəqələrin siyahısı:
1 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
4 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
8 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
9 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
11 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
14 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
16 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
19 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
24 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
26 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
30 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
32 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)

Qurcaani 24 saylı majoritar seçki dairəsində uyğunlaşdırılmış məntəqələr:

2 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
4 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
8 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
9 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
10 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
15 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
17 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
23 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
28 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
29 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
30 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
32 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
32 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
34 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
35 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
36 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
37 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
39 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
41 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
42 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
43 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
47 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
50 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)

Saqareco 23 saylı majoritar seçki dairəsində uyğunlaşdırılmış məntəqələr:

11 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
17 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
19 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
20 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
36 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
33 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
50 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)

Dedoplistskaro 25 saylı majoritar seçki dairəsində uyğunlaşdırılmış məntəqələr:

1 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
2 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
13 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
14 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
17 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
18 saylı məntəqə seçki komissiyası (pandus)
22 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)
23 saylı məntəqə seçki komissiyası (sadə uyğunlaşdırılma)

Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, uuyğunlaşdırılmış məntəqələrin sayı ildən-ilə artır, əgər 2012-ci ildə cəmi 102 belə məntəqə var idisə, 2016-cı ildə belə məntəqələrin sayı 1115-ə çatdı.