სკოლის დირექტორთა ახალი სტანდარტი დამტკიცდა

განათლების, მეცნიერების სამინისტრომ სკოლის დირექტორთა ახალი სტანდარტი დაამტკიცა. დოკუმენტში ყველა ის ვალდებულება და ფუნქციაა გაწერილი, რომელიც დირექტორს ახალი სტანდარტით მოეთხოვება.

სტანდარტის სტრუქტურა დოკუმენტის მიხედვით 4 ძირითადი მიმართულებითაა წარმოდგენილი. ესენია: საგანმანათლებლო ლიდერობა, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება და ანგარიშვალდებულება, თვითგანვითარება და ასევე თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება და ბოლოს, თემთან, ინსტიტუციებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობა.

დეტალები იხილეთ ბმულზე.