2018-ci ildə vəhşi heyvan öldürənlərə yeni cərimələr tətbiq olunacaq

Gürcüstanın təbiəti və təbii resurları qoruma nazirliyi vəhşi heyvan öldürməyə yeni cərimələr nəzərdə tutan qanun qəbul edib. Qanun 2018-ci ilin yanvar ayından tətbiq olunmağa başlayacaq.
Cərimələr belədir:

Heyvanlar Məbləğ(lari)

Ayı 1700

Dağ keçisi 1700

Maral 1700

Cüyür 500

Çöl xoruzu 220

Qaban donuzu 100

Qurd 100

Tülkü 50

Porsuq 20

Marten 20

Caqqal 15

Sülün 15

Çöl pişiyi 10

Çöl qazı 4

Dovşan 2

Rakıon 1

Çöl ördəyi 1

Turac 1

Kəklik 1

Digər quşlar 1

Kənan Əliyev