არჩევნების როლი და მნიშვნელობა დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში [Video]

2018 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება. როგორც „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო სკოლის“ კახეთის კოორდინატორი ნანა დევიძე ამბობს, ხელისუფლების არჩევითობა დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია.

-„საქართველოს კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ ხელისფლების წყაროა ხალხი. აქედან გამომდინარე, არჩევნების დღისთვის მოქალაქე, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი, ის არის ამომრჩეველი და ვალდებულია მივიდეს უბანზე და განახორციელოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება. ზოგჯერ სწორედ ერთ ხმას გადაუწყვეტია არჩევნების ბედი.“