ჩემი სკოლა

ვიდეო “ჩემი სკოლა“ მომზადებულია – პროექტის „მე შევცვლი ჩემს თემს“ მონაწილეების მიერ. მასში ახალგაზრდები თავიანთ სკოლას გვაცნობენ.

პროექტს ახორციელებს ჟურნალისტთა ასოციაცია საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი „მეცენატი“, ორგანიზაცია ph international-ის „სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამის“ ფარგლებში.