დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება შესაძლოა, შეიცვალოს

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება შესაძლოა, შეიცვალოს -ამის შესახებ შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტშია საუბარი.